Sann kommunikation för hälsa - Välmående människor. Väl fungerande företag.

Sann kommunikation
för hälsa

Vad roligt att du har hittat in till vår hemsida. Välkommen!

Sann Kommunikation och Hälsa erbjuder tjänster inom hälsa och välmående. Vi ger stöd, vägledning och behandling för individer såväl som grupper, på arbetsplatser och för dig som privatperson. Fokus är att må så bra som möjligt i livet, hemma och på jobbet.

Hälsa innebär ett optimalt välbefinnande. Ohälsa är avvikelsen från detta välbefinnande. Ett hälsofrämjande levnadssätt där balans mellan aktivitet och vila fungerar är en god grund för att befrämja hälsa. Bra kost, lagom motion, god sömn och minimering av stress är viktiga byggstenar. Att leva med känslan av att man har kontroll över sin livssituation och möjlighet att påverka stärker hälsan.

Det kan dock finnas faser i livet när vi av olika skäl behöver stöd och hjälp för att återta vår hälsa eller skapa goda förutsättningar för att återta den. Oavsett om det gäller den egna personliga hälsan eller den psykosociala hälsan på arbetsplatsen.

De tjänster Sann Kommunikation och Hälsa erbjuder för ett liv i hälsans tecken:

Varmt välkommen!

Är du företagsledare? Läs mer här om fler tjänster till ditt företag.