Om företaget - Sann kommunikation för hälsa

Om företaget

Sann Kommunikation och Hälsa är ett företag som verkar för människans välmående. Vi tar emot dig som privatperson eller anställd och vi stöder arbetsplatser som önskar en förändring som gynnar människans välmående. Att må väl kan vara något så ”enkelt” som att trivas men det kan också handla om den personliga hälsan. Denna är till dels kroppslig i form av frisk eller sjuk men den är också ett upplevelsetillstånd som påverkas av många olika faktorer. Vissa faktorer kan vi göra något åt själva. Andra kan vi behöva stöd och hjälp för att hantera på ett hållbart sätt. Sedan finns det faktorer vi inte kan påverka helt på egen hand men där gemensamma insatser med yttre ändrade omständigheter gör skillnad.

Sann Kommunikation och Hälsa har ett holistiskt perspektiv i sitt utövande och ser till hela människan. Våra ledord är transparens och omsorg i varje möte och varje uppdrag. Vår mission är hälsofrämjande insatser på individ- och gruppnivå. Vår vision är välmående människor på väl fungerande arbetsplatser.

Vårt grundläggande arbete består av livsstilsrådgivning och stöd vid förändringsarbete för bättre välmående hos den enskilde individen och i arbetsgrupper. Samtal, rådgivning, coaching och kroppsbehandling med bioresonansterapi är verktyg vi använder oss av.

För företag och organisationer erbjuder Sann Kommunikation och Hälsa friskvårdande insatser både på individ-och gruppnivå.

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information och för att boka tid!