Tjänster - Sann kommunikation för hälsa

Tjänster

Goda relationer, sunda levnadsvanor och en positiv livsfilosofi stärker hälsa och välmående. Längtar du efter det?

En bra och väl fungerande närmiljö, ett starkt och bra socialt nätverk, en hälsofrämjande livsstil och känslan av sammanhang där du känner att du betyder något är viktiga delar som påverkar hur vi mår. Vill du få in mer av det i ditt liv?

Hälsa skapas bland oss människor, där vi lever, arbetar och umgås.

Du som vill och behöver återta hälsan, bryta negativa mönster, komma ur ett destruktivt beteende, förbättra dina relationer och längtar efter ökad glädje i ditt liv kommer att uppleva en trygghet i företaget Sann Kommunikation och Hälsa.

Läkande samtal, behandlingar och rådgivning kring livsstil ger dig de bästa förutsättningarna för att du ska lyckas med din förändring till ett sundare och friskare liv.

Våra hälsofrämjande insatser är både för dig som privat person och för arbetsplatsen där vi erbjuder hälsovägledning på såväl individ- som gruppnivå.

Varmt välkommen att ringa för mer information och för att boka tid!