Tjänster till företag - Sann kommunikation för hälsa

Tjänster till företag

Problemet med att få tiden att räcka till är ett av det vanligaste samtalsämnet vid arbetsplatsers fikabord. Denna upplevelse av tidspress skapar lätt en känsla av vanmakt och är en tydlig grogrund för stress, utbrändhet och sjukskrivningar. Något som på flera sätt kan bli kostsamt för såväl den drabbade som arbetsgivare.

Var och en bär ansvar för sitt välmående. Samtidigt visar forskning att de miljöer vi vistas i har stor inverkan på vår upplevelse av välbefinnande. Har ni en arbetsmiljö där alla känner trivsel och uppskattning?

Värden vi människor anser viktiga i våra liv och som påverkar vår hälsa positivt är meningsfullhet, kärlek, glädje, frid och vardagsmakt. Hur är det för dig? Upplever du kärlek och glädje i livet? Känner du frid inombords och tycker dig ha kontroll över ditt liv och det som sker?

För den som upplever sig vara en utbytbar resurs på jobbet finns risken att känslan av meningsfullhet minskar och ens uppfattning om tid blir något som antingen upplevs vara en bristvara eller en oändlighet beroende på individens personlighet. Båda känslorna leder till negativa tillstånd, vilket skapar stress i kroppen och som på sikt kan få negativa konsekvenser.

Sann Kommunikation erbjuder hälsofrämjande insatser såsom stresshantering, samtalsterapi, livsstilsrådgivning och energimedicinsk behandling. Vi stöder dig som verksamhetsansvarig i positivt förändringsarbete för en friskare arbetsplats. Vi har program inom hälsofrämjande förändringsarbete för både individer och grupper.

Låt oss träffas för en första kostnadsfri konsultation.