Sann kommunikation - Välmående människor. Väl fungerande företag.
Sann kommunikation & hälsa

  Välmående människor, väl fungerande arbetsplatser

Sann kommunikation

Välkommen till Sann Kommunikation & Hälsa, ett företag där friskvårdande och hälsofrämjande insatser är centralt. Vi har ett holistiskt perspektiv i vårt utövande. Våra ledord är transparens och omsorg i varje möte och i varje uppdrag.

Målet med de tjänster vi erbjuder är ett förbättrat hälsotillstånd och ett utökat välbefinnande hos dig, medarbetare och/eller på arbetsplatsen.

Som privatperson kan du boka tid för rådgivning kring dina levnadsvanor. Du är också varmt välkommen att boka tid för reflekterande samtal kring ditt liv och din livssituation. Dessutom kan vi erbjuda frekvensmedicinsk behandling med Bicom bioresonansterapi.

Du som verksamhetsansvarig erbjuds möjligheten att få stöd och handledning i din roll som ledare men också i frågor som rör organisation och arbetsmiljö. Välmående medarbetare på väl fungerande arbetsplatser är vårt gemensamma fokus.

Välkommen att boka tid.