Sann kommunikation - Välmående människor. Väl fungerande företag.

Sann kommunikation för hälsa

Välkommen till Sann Kommunikation & Hälsa. Utifrån ett helhetsperspektiv erbjuder vi stöd och vägledning för ett hållbart arbetsliv och en hälsofrämjande livsstil. Våra ledord är transparens och omsorg i varje möte och i varje uppdrag.

Målet med de tjänster vi erbjuder är ett förbättrat hälsotillstånd och ett utökat välbefinnande hos dig, dina medarbetare och på er arbetsplats.

Du som verksamhetsansvarig erbjuds möjligheten att få stöd och handledning i din roll som ledare men också handledning i frågor som rör organisation och arbetsmiljö. Välmående medarbetare på väl fungerande arbetsplatser är vårt gemensamma fokus.

Som privatperson kan du boka tid för rådgivning kring dina levnadsvanor och för reflekterande samtal kring ditt liv och din livssituation. Dessutom erbjuder vi frekvensmedicinsk behandling med Bicom bioresonansterapi.

Varmt välkommen att boka tid.