Allergi – Dämpa symptom eller behandla orsak? - Sann kommunikation för hälsa

Allergi – Dämpa symptom eller behandla orsak?

Allergi är en felstyrning i immunsystemet, dvs immunsystemet reagerar på substanser som normalt inte är det minsta skadliga för kroppen, t ex pollen, pälshår, damm men även livsmedel osv.

Orsak

Allergi börjar ofta (undantag finns t. ex vid luftburna allergier, pälsdjursallergier) med en oförmåga att smälta någon eller några av basallergenerna: mjölk, vete, ägg, soja. Det kan vara brist på de enzymer som behövs för att kunna bryta ned ämnet, eller en försvagad matsmältning av annat skäl. Personen fortsätter att äta det hen inte kan smälta. Till detta kan hen vara utsatt för stress eller annan belastning på kroppen. Till slut blir det för mycket, immunförsvaret blir överstressat och kan inte bemöta allergenet på ett optimalt sätt utan går till angrepp (eftersom kroppen känner sig hotad) mot den förmodade fienden som kan vara pollen, damm, pälsdjur eller nästan vad som helst. Allergireaktionen är i full gång. Eftersom kroppen nu är i sämre skick än tidigare kan den inte på egen hand enkelt ”komma tillbaka”. Snarare kan kroppen komma att reagera på fler ämnen och med kraftigare reaktioner.

Behandling

Den traditionella medicinen använder sig övervägande av kemiska symptomdämande läkemedel, vilka dock inte förmår att ändra på allergin i sig. Självklart är dessa läkemedel nödvändiga i livshotande situationer eller för att lindra akuta besvär. Behandling med hypersensibilisering är en ganska vanlig behandlingsmetod när det gäller allergier idag. Den kräver regelbundna injektioner med långsamt stigande allergendoser och måste genomföras konsekvent under flera år. Det kan upplevas betungande för patienten.

Många allergiker har mage-tarmproblem och det finns genetiska skillnader som förklarar varför vissa klarar sig bättre än andra.  Att optimera mage-tarmfunktionen är ett sätt att stödja sin kropp och minimera allergibesvär.

Målet för en effektiv allergibehandling är att eliminera felstyrningen i immunsystemet och återföra de vilseledda immunreaktionerna i rätta banor. Det kan då finnas anledning att se över sina levnadsvanor och göra gynnsamma förändringar.

Varmt välkommen att höra av dig för mer information och att boka en tid!