Om företaget - Sann kommunikation för hälsa

Om företaget

Sann Kommunikation & Hälsa är ett kunskapsföretag som har ett helhetsperspektiv i sitt utövande. Våra ledord är transparens och omsorg i varje möte och varje uppdrag. Vår mission är hälsofrämjande handledning på individ- och gruppnivå. Vår vision är välmående medarbetare på väl fungerande arbetsplatser.

Jag som driver Sann Kommunikation & Hälsa heter Elisabeth Nagy Jalvenius. Jag har ett långt förflutet inom B2B där jag har verkat på flera olika positioner men alltid varit intresserad av och haft fokus på de mänskliga relationerna i arbetets vardag. Jag har under årens lopp varit både arbetsgivare och anställd. Det har bidragit till en förståelse för och erfarenhet av de utmaningar som kan finnas på en arbetsplats men också till vad som är möjligt för att skapa en väl fungerande arbetsplats med välmående medarbetare.

Ska vi träffas och samtala om vad ni längtar efter att uppnå på er arbetsplats?
Boka ett första kostnadsfritt möte.