Om företaget - Sann kommunikation
Sann kommunikation & hälsa

  Välmående människor, väl fungerande arbetsplatser

Om företaget

Sann Kommunikation & Hälsa har ett helhetsperspektiv i sitt utövande. Våra ledord är transparens och omsorg i varje möte och varje uppdrag. Vår mission är att ge stöd och rådgivning för ett  ledarskap och en organisation som främjar hälsan. Vår vision är välmående människor på väl fungerande arbetsplatser.

Jag som driver Sann Kommunikation & Hälsa heter Elisabeth Nagy Jalvenius.  Jag har ett långt förflutet inom B2B och har alltid varit intresserad av de mänskliga relationerna i arbetets vardag. Jag har under årens lopp varit både arbetsgivare och anställd. Det har bidragit till en förståelse för de utmaningar som många gånger finns på en arbetsplats men också till vad som kan skapa en mer hälsofrämjande arbetsmiljö. 

Under senare år har jag valt att utbilda mig till teolog och livsstilsrådgivare. Både av rent personligt intresse men också för nyttan från det när jag bidrar med kunskap om ett inkluderande förhållningssätt där olikheter blir en gemensam styrka och är hälsofrämjande. Jag är övertygad om att vi människor mår bäst om vi får vara hela oss i allt vi gör och var vi än är.

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information och ett första kostnadsfritt möte!