Om företaget - Sann kommunikation
Sann kommunikation & hälsa

  Välmående människor, väl fungerande arbetsplatser

Om företaget

Jag som driver Sann Kommunikation & Hälsa heter Elisabeth Nagy Jalvenius.  Jag har alltid varit intresserad av de mänskliga relationerna i arbetets vardag. Under årens lopp har jag varit såväl arbetsgivare som anställd. Det har bidragit till en förståelse för de utmaningar som kan finnas på en arbetsplats men också till vad som kan skapa en mer hälsofrämjande arbetsmiljö. 

Idag arbetar jag konsultativt inom livsstil och hälsa. Mitt fokus är människans välmående såväl i det privata som på jobbet. Under senare år har jag valt att utbilda mig till teolog och hälsoinspiratör. Dels har jag gjort det av rent personligt intresse men också för nyttan från det i arbetet för ett inkluderande förhållningssätt på arbetsplatser där olikheter blir en gemensam styrka och bidrar till ett mer hälsofrämjande arbetsklimat. Jag är övertygad om att vi människor mår bäst och bidrar mest om vi får vara oss själva i det vi gör var vi än är.

Varmt välkommen att kontakta Sann Kommunikation & Hälsa och boka in ett första kostnadsfritt möte där vi samtalar om er befintliga situation och ert önskade läge!