Arbetsmiljö - Sann kommunikation
Sann kommunikation & hälsa

  Välmående människor, väl fungerande arbetsplatser

Arbetsmiljö

Hur samtalar ni med varandra? Har ni högt till tak? Får alla komma till tals? Räknas allas röster? Det lönar sig att jobba för en mellanmänsklig miljö som ger plats åt alla och där olika är bra.

I ett grupparbete tillsammans med mig jobbar vi för ett förbättrat arbetsklimat med långsiktig hållbarhet. Vi tränar på att se varandra på riktigt, acceptera varandra för de vi är och gilla möjligheterna våra olikheter ger.

Varmt välkomna att höra av er för mer information!