Tjänster - Sann kommunikation för hälsa

Tjänster

Ett av de vanligaste samtalsämnena vid arbetsplatsers fikabord idag är problemet med att få tiden att räcka till. Att befinna sig i en upplevelse av tidspress skapar lätt känslor av vanmakt och kan bli grogrund för stress, vilket i en förlängning kan leda till såväl utmattning som sjukskrivning. Hur ser det ut hos er? Upplever ni tidsbrist?

Forskning visar att de miljöer vi vistas i har stor inverkan på vår upplevelse av välbefinnande. Har ni ett arbetsklimat som främjar trivsel och där visad uppskattning är en självklarhet?

Värden vi människor anser viktiga i våra liv och som påverkar vår hälsa positivt är meningsfullhet, kärlek, glädje, frid och vardagsmakt. Hur är det för dig? Upplever du kärlek och glädje i livet? Känner du frid inombords och tycker dig ha kontroll över ditt liv och det som sker?

Att stärka hälsan i organisationen och därmed hos medarbetarna är en process som gynnar samtliga. Att ta in objektiv handledning för detta arbete kan underlätta utvecklingen av denna process.

Varmt välkommen att ringa för mer information och möjligheten att boka ett kostnadsfritt första möte!