Existentiella samtal - Sann kommunikation

Existentiella samtal

Att tala om livet ur ett större perspektiv får inte alltid plats i dagens snabba livsstilsmönster. Ändå är vi många som går med tankar som sträcker sig långt utanför vardagliga göromål. Att få sätta ord på dessa tankar och dela de med någon kan vara både välgörande och skapa klarhet. Samtidigt kan det vara såväl svårt som utmanande att föra samtal om livet rent allmänt och sitt eget i synnerhet. 

När du kommer till mig på Sann Kommunikation & Hälsa för att du önskar förändring av livet eller ökad förståelse för den fas i livet du befinner dig i kommer existentiella samtal vara en viktig del av vårt möte. Det har sin grund i den existentiella filosofin och berör såväl det praktiskt levda livet som människans andliga dimension. Vi genomför samtalen under en promenad i naturen om det känns bra för dig och vädret tillåter det.

Varmt välkommen att boka tid.